เซนเซอร์วัดแรงดันต่างสำหรับลม Air Pressure Transmitter แสดงการเตือนที่ระดับบน (High Level Alarm) กับ ระดับล่าง (Low Level Alarm) ที่หน้าจอและสวิทซ์ชิ่ง

  • เครื่องส่งสัญญาณความดันลมต่างของ MARGFELIC ENM มีความแม่นยำสูงต่ำพิเศษและปรับได้ ช่วงลักษณะการตอบสนองที่รวดเร็วใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,งานเภสัชกรรมและห้อง สะอาด โรงงานตลอดจนอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์และศูนย์กลางการขนส่ง ส่งสัญญาณเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นพัดลมหรือ Damper มีหลายช่วงความดันต่าง และการส่งสัญญาณควบคุม ทั้ง 4-20 ma หรือ 0-10 V และคุณสมบัติพิเศษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์คือ แสดงการเตือนที่ระดับบน (High Level Alarm) กับ ระดับล่าง (Low Level Alarm) ที่หน้าจอและสวิทซ์ชิ่ง
  • 1. ใช้งานที่อุณหภูมิ -20 – +85 C
  • 2. สัญญาณมีให้เลือกแบบรุ่น 1. 4-20 ma 2. 0-10 V 3. RS 485
  • 3. ความแม่นยำ +- 0.5 % FS , Longterm stability +- 0.1 %FS/ celcius
  • 4. Temperature Drift coefficient < 0.03 % FS/ celcius
  • 5. Power supply 24 VDC +- 3 VDC

Line id : @manometer

Email : sale@enminfocenter.com

Tel: 0814287723

HOME MANOMETER