วิดีโอแนะนำการใช้งาน

Buy on Lazada

Smart Irrigation

ENM เรามีบริการสินค้าประเภทเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ที่สามารถกำหนดช่วงเวลาหรือสั่งเปิดปิดระบบจ่ายน้ำด้วยแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

 

วิธีการติดตั้งกับระบบเครือข่าย WIFI

 

 

รูปแสดง แผนผังระบบการจัดการน้ำและปุ๋ย โดยการใช้แอปในสมาร์ทโฟนเป็นตัวสั่งการทั้งระบบ

คำอธิบาย อุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์แอป (Mobile phone app software)
อินเทอร์เน็ต (Internet)
เซิร์ฟเวอร์ (Server)
โปรเซสเซอร์อินเทอร์เน็ต (Internet Processor)
ตัวแปลงถ่ายข้อมูจ่ายน้ำ(Water Pump transduscer)
การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม (Serial Port Connection)
อินเทอร์เน็ต (Internet Chip)
ชิปรีโมท (Remote Chip)
ราคาไม่แพงสำหรับเกษตรกรเป็นเกษตรกรใช้เทคโนโลยี่สูง (Affordable for Farmers, Being a high-class farmer)
ตัวควบคุมการปิดเปิดแบบรีโมทคอนโทรล (Remote control solenoid controller)
เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อม (Environment Sensor)
กล้อง (Camera)
วาล์วเปิดปิดแบบทางเดียว (non-return flap valve)
ปั๊ม ปุ๋ยแบบจ่ายตามสัดส่วน (Portional Fertilizers)
ตัวกรองความสะอาดด้วยตัวเอง (self-clean filter)
รีโมทคอนโทรล Fujin และคู่มือตู้ AC (Fujin remote control and manual cabinet)
วาล์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีสาย (Wired remote solenoid valve)
วาล์วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Valve)

 

รูปแสดง แผนผังระบบบริหารจัดการในเรือนกระจก

 

 

“ENM ระบบรดน้ำแบบอัจฉริยะ ประกอบด้วยชุดของเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นในดิน และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลการระเหยของน้ำ และตัวบ่งชี้การพัฒนาพืชหรือสถานะทางสรีรวิทยาข้อมูลที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์เหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้งานได้ด้วยต้นทุนต่ำและพลังงานต่ำ นอกจากนี้เซ็นเซอร์เหล่านี้ยังมีการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพตรงพื้นที่เพาะปลูกด้วยถ้าพื้นที่ต่างๆของแปลงปลูก หรือไร่ มีอยู่ตามความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน เซ็นเซอร์ตรวจสอบพารามิเตอร์เหล่านี้และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไปยังเกตเวย์ GPRS ซึ่งจะส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยังบริการเว็บส่วนกลางที่ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการรดน้ำเฉพาะในพื้นที่ที่จำเป็น ข้อมูลนี้ถูกป้อนเข้าไปในแพคเกจซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่คิดทำหน้าที่ตามข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ ผลลัพธ์และคำแนะนำในการรดน้ำจะแสดงต่อผู้ใช้ในแอปสมาร์ทโฟนหรือเว็บเบราว์เซอร์ด้วยระบบรดน้ำ ENM Irrigation ทำให้ เกษตรกรสามารถควบคุมการรดน้ำได้มากขึ้นด้วยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพสวนและสภาพการเพาะปลูก จึงจะลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต (และกำไรจากการดำเนินงาน)การเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของพืชและระดับของความชื้นในดินได้จากสมาร์ทโฟนหรือเบราว์เซอร์ก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบการตั้งเวลารดน้ำที่เหมาะสม

Buy on Shopee